Ansatte

Garder barnehage i Utdanningsnytt

    ( 02/02/2022 )

    Vi i Garder barnehage var så heldige å få besøk fra Utdanningsnytt, som hadde lyst til å skrive en artikkel om hvordan vi jobber med å gjøre barna trygge på tall før skolestart. Leken med Tall-land er populær blant barna våre.

     

    Les mer om Talland her:

    /db/dokumenter/www.garder.barnehageside.no/filer/Talland.pdf