Ansatte

Jonas Lindblom


Styrer/ Daglig leder

Har jobbet i Garder barnehage siden 2004. Utdannet barnehagelærer. Styrervikar juli 2020 - juli 2021.