GARDER BARNEHAGE

Ansatte
 • 08/01/2022

   

   Hverdagen i Garder barnehage er fylt med glede og humor!

   

  Vår barnehage ligger landlig til, med unike muligheter til å oppleve trivsel, glede og mestring ved allsidig bevegelseserfaringer. Vi er ofte på tur i nærmiljøet til barnehagen. Garder er en bygd med et inkluderende samfunn som barnehagen står sentralt i.

   

  Vi ser barna som kompetente, og vi er opptatt av å se hvert enkelt barn og deres behov. Vi er anerkjennende, støttende, undrende og lekende voksne, og hos oss er kjerneverdiene; omsorg, trygghet, lek og utforsking.


  Bli bedre kjent med oss, og se hva vi gjør på vår facebookside: 

  "Garder barnehage

   

   

 • Praktisk info om Garder barnehage

  07/09/2022

  Opptak

  Garder barnehage har løpende opptak. Barn kan begynne hele året dersom det er ledig plass hos oss.

  Vi tar gjerne imot barn og foreldre på besøk for å se barnehagen, og dere kan ha en samtale med vår Styrer for å få svar på alle spørsmål dere måtte ha. Les gjerne vår årsplan for mer info om hvordan vi jobber i barnehagen.

   

  Pris

  Vi følger regjeringens makspris. I dag er prisen for 100% barnehageplass kr 3.050,- per måned. I tillegg kommer kostpris for mat i barnehagen på kr 350,- per måned. Totalt kr 3.400,- per måned.

  Vi minner om mulighet for inntektsgradert betaling og søskenmoderasjon. 

   

  Foreldreundersøkelse

  Dere kan lese fakta om Garder barnehage inkludert tall for foreldretilfredshet her:

  https://barnehagefakta.no/barnehage/973594656/garder-barnehage