Ansatte

Petra Haubold


Barnehagelærer.

Jobber i 80% stilling. Petra er utdannet barnehagelærer i Tyskland. Hun har jobbet i forskjellige barnehager siden 1982, og i Garder barnehage siden mai 2011. Er pedagogisk leder på team store.