• Satsningsområder store barn

  08/01/2022

  1. Kommunikasjon, språk og tekst

  «I barnehagen skal barna møte ulike språk, språkformer og dialekter gjennom rim, regler, sanger, litteratur og tekster fra samtid og fortid.»

  Vi har valgt dette fagområdet fordi vi har flere barn med ulike morsmål. Vi ser på det som en ressurs og har erfart at barna er veldig nysgjerrige og interesserte. I tillegg vil vi bruke barnas og foreldrenes medvirkning allerede i planleggings prosessen.

   

  2. Antall, rom og form

  «Fagområdet omfatter lekende og undersøkende arbeid med sammenligning, sortering, plassering, orientering, visualisering, former, mønster, tall, telling og måling. Det handler også om å stille spørsmål, resonnere, argumentere og søke løsninger.»

  Vi synes at dette fagområdet er veldig inspirerende for barna og gir mange muligheter til tverrfaglig arbeid med andre fagområder. I daglig arbeid med dette vil vi vekke barnas evne til å finne løsninger selv. Samtidig lærer barna at det noen ganger finnes flere forskjellige løsninger.