Ansatte

Siw Kjenslie Jarl


Fagarbeider.

Jobber i 100 % stilling. Siw er utdannet barnepleier, og har jobbet i både barnehage og skole/sfo. Begynte i Garder barnehage i 2007. Jobber på team store.