GARDER BARNEHAGE

Ansatte
 • Garder barnehage i Utdanningsnytt.

  03/12/2020

  https://user-nc1yu2a.cld.bz/Utdanning-nr-14-2020

     

 • 04/11/2020

   

  Vår barnehage ligger landlig til, med unike muligheter til å oppleve trivsel, glede og mestring ved allsidig bevegelseserfaringer. Vi er ofte på tur i nærmiljøet til barnehagen. Garder er en bygd med et inkluderende samfunn som barnehagen står sentralt i.


  Hverdagen i Garder barnehage er fylt med glede og humor!

   

  Vi ser barna som kompetente, og vi er opptatt av å se hvert enkelt barn og deres behov. Vi er anerkjennende, støttende, undrende og lekende voksne, og hos oss er kjerneverdiene; omsorg, trygghet, lek og utforsking.


  Bli bedre kjent med oss, og se hva vi gjør på vår facebookside: 

  "Garder barnehage"