Ansatte

Ingrid Kjærnes Morken


Assistent.

Jobber i 100 % stilling. Ingrid har fagbrev innen hestefaget og har 90 studiepoeng på lærerutdanningen. Begynte å jobbe i Garder barnehage mai 2020. Jobber som assistent på team små. Er under utdanning til barne- og ungdomsarbeider.